گزارش جلسه عمومی مسافران پنجشنبه نمایندگی دهخدا
پنجشنبه 9 آبان 1398 ساعت 07:31 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )


جلسه " پنجم  از دوره  " هفتم "  سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا
 در روز پنجشنبه، مورخ  98/08/09با دستور جلسه 

" وادی دوم و تاثیر آن روی من " 
 با استادی ایجنت محترم مسافر آقا محمد، نگهبانی؛ مسافر محمد و دبیری؛ مسافر محمود رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی مسافران پنجشنبه نمایندگی دهخدا
پنجشنبه 2 آبان 1398 ساعت 06:59 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )


جلسه " چهارم  از دوره  " هفتم "  سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا
 در روز پنجشنبه، مورخ  98/08/02با دستور جلسه 

" D.SAP " 
 با استادی ایجنت محترم مسافر آقا موسی، نگهبانی؛ مسافر محمد و دبیری؛ مسافر محمود رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود .

در ادامه جشن تولد پنج سال رهایی (آزادمردی) کمک راهنمای محترم مسافر علی آقا ،با شور و شوق فراوان برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی روزهای پنج شنبه نمایندگی دهخدا
پنجشنبه 25 مهر 1398 ساعت 07:16 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )


جلسه " سوم  از دوره  " هفتم "  سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا
 در روز پنجشنبه، مورخ  98/07/25با دستور جلسه 

" سیستم ایکس " 
 با استادی کمک راهنمای محترم  مسافر علی اکبر، نگهبانی؛ مسافر محمد و دبیری؛ مسافر محمود رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی مسافران پنجشنبه نمایندگی دهخدا
پنجشنبه 18 مهر 1398 ساعت 06:45 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )


جلسه " دوم  از دوره  " هفتم "  سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا
 در روز پنجشنبه، مورخ  98/07/18با دستور جلسه 

" هفته اسیستانت، ایجنت و مرزبان " 
 با استادی  مرزبان محترم مسافر میثم ، نگهبانی؛ مسافر محمد و دبیری؛ مسافر محمود رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی مسافران پنجشنبه نمایندگی دهخدا
پنجشنبه 11 مهر 1398 ساعت 07:16 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )جلسه " اول  از دوره  " هفتم "  سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا
 در روز پنجشنبه، مورخ  98/07/11با دستور جلسه 

" وادی اول و تاثیر آن روی من " 
 با استادی مسافر حمید ، نگهبانی؛ مسافر محمد و دبیری؛ مسافر محمود رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی روزهای پنج شنبه نمایندگی دهخدا
جمعه 5 مهر 1398 ساعت 10:40 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )جلسه چهار دهم ازدورهششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز پنجشنبه، مورخ  98/07/04با دستور جلسه  "صورت مسئله اعتیاد  " با استادی کمک راهنمای محترم مسافر افشین  ، نگهبانی مسافرحمید و دبیری  مسافر رضا رأس ساعت 17آغاز به کار نمود و در ادامه جشن تولد سه سال رهایی مسافرعباس   ،با شور و شوق فراوان برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی روزهای پنج شنبه نمایندگی دهخدا
جمعه 29 شهریور 1398 ساعت 09:51 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدرضا | ( نظرات )

جلسه
 سیزدهمازدورهششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز پنجشنبه، مورخ  98/06/28با دستور جلسه  "وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من " با استادی کمک راهنمای محترم مسافر موسی  ، نگهبانی مسافرحمید و دبیری  مسافر رضا رأس ساعت 17آغاز به کار نمود و در ادامه جشن تولد سه سال رهایی مسافرحسین  ،با شور و شوق فراوان برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی روزهای پنج شنبه نمایندگی دهخدا
پنجشنبه 21 شهریور 1398 ساعت 06:50 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدرضا | ( نظرات )

جلسه دوازدهمازدورهششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز پنجشنبه، مورخ  98/06/21با دستور جلسه  "عدالت،آیا در کنگره همه با هم برابرند " با استادی کمک راهنمای محترم مسافر حمید ، نگهبانی مسافرحمید و دبیری  مسافر رضا رأس ساعت 17آغاز به کار نمود
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی روزهای پنج شنبه نمایندگی دهخدا
جمعه 15 شهریور 1398 ساعت 12:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدرضا | ( نظرات )

جلسه یازدهمازدورهششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز پنجشنبه، مورخ  98/06/14با دستور جلسه  "از سایت کنگره 60چگونه استفاده می کنم ، مقاله نویسی " با استادی کمک راهنمای محترم مسافر اسماعیل ، نگهبانی مسافرحمید و دبیری  مسافر رضا رأس ساعت 17آغاز به کار نمود
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی روزهای پنج شنبه نمایندگی دهخدا
جمعه 8 شهریور 1398 ساعت 06:03 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )


جلسه دهمازدورهششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز پنجشنبه، مورخ  98/06/7با دستور جلسه  "قضاوت و جهالت " با استادی کمک راهنمای محترم مسافر محمد رضا  ، نگهبانی مسافرحمید و دبیری  مسافر رضا رأس ساعت 17آغاز به کار نمود و در ادامه جشن تولد سه سال رهایی کمک راهنمای محترم مسافراسماعیل  ،با شور و شوق فراوان برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی پنج شنبه نمایندگی دهخدا
جمعه 1 شهریور 1398 ساعت 01:27 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدرضا | ( نظرات )


جلسه نهمازدورهششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز پنجشنبه، مورخ  98/05/31با دستور جلسه  "وادی سیزدهم و تأثیر آن روی من " با استادی راهنمای محترم مسافر علی ، نگهبانی مسافرمحمد و دبیری  مسافر رضا رأس ساعت 17آغاز به کار نمود و در ادامه جشن تولد پنج سال رهایی مسافرحمید  ،با شور و شوق فراوان برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی مسافران پنجشنبه نمایندگی دهخدا
پنجشنبه 24 مرداد 1398 ساعت 07:53 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )جلسه  هشتمازدوره ششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز پنجشنبه، مورخ  98/05/24با دستور جلسه  "  کار ، تحصیل ، قدرت  " با استادی مسافر  عبّاس ، نگهبانی مسافر حمید  و دبیری  مسافر رضا رأس ساعت 17آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


جلسه عمومی مسافران و همسفران روز پنج شنبه
پنجشنبه 17 مرداد 1398 ساعت 06:49 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )

جلسه هفتمازدورهششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز پنجشنبه، مورخ  98/05/17با دستور جلسه  "از فرمانبرداری تا فرماندهی " با استادی راهنمای محترم مسافر محمود ، نگهبانی مسافرحمید و دبیری  مسافرمحمد رأس ساعت 17آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی پنج شنبه نمایندگی دهخدا
پنجشنبه 3 مرداد 1398 ساعت 06:28 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدرضا | ( نظرات )


جلسه ششمازدورهششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز پنجشنبه، مورخ  98/05/03با دستور جلسه  "حرمت کنگره 60،چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است " با استادی راهنمای محترم مسافر اکبر ، نگهبانی مسافرحمید و دبیری  مسافرمحمد رأس ساعت 17آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی پنج شنبه نمایندگی دهخدا
جمعه 28 تیر 1398 ساعت 06:25 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )جلسه پنجمازدورهششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز پنجشنبه، مورخ  98/04/27با دستور جلسه  "وادی یازدهم و تأثیر آن روی من " با استادی راهنمای محترم مسافر کوروش ، نگهبانی مسافرحمید و دبیری  مسافرمحمد رأس ساعت 17آغاز به کار نمود و در ادامه جشن تولد هفت سال رهایی آقای موسی علیپور ،ایجنت محترم شعبه دهخدا، با شور و شوق فراوان برگزار گردید.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو