گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه (نمایندگی دهخدا)
سه شنبه 21 اسفند 1397 ساعت 09:07 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )

جلسه چهارم از دور پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوین در روز سه شنبه مورخ 97/12/21 با دستور جلسه " وادی هفتم و تاثیر آن روی من " به استادی کمک راهنمای محترم مسافر امید نگهبانی مسافر امیر و دبیری مسافر مقداد، ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه (نمایندگی دهخدا)
سه شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 10:55 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )

جلسه سوم از دور پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوین در روز سه شنبه مورخ 97/12/14 با دستور جلسه " هفته راهنما" به استادی ایجنت محترم مسافر موسی نگهبانی مسافر امیر و دبیری مسافر مقداد، ساعت 17:00 آغاز به کار نمود و در ادامه جشن هفته راهنما با شکوه تمام برگزار گردید.
ادامه مطلب
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه (نمایندگی دهخدا)
سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 10:08 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )

جلسه  دوم از دور پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوین در روز سه شنبه مورخ 97/12/07 با دستور جلسه "درختکاری" به استادی مسافر علی نگهبانی مسافر امیر و دبیری مسافر مقداد، ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه (نمایندگی دهخدا)
سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 09:38 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )

جلسه  اول از دور  پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز سه شنبه مورخ 97/11/30 با دستور جلسه "وظایف راهنما و رهجو" به استادی مسافر میثم نگهبانی مسافر امیر و دبیری مسافر مقداد،ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 06:56 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در روزسه‌شنبه مورخ 97/11/23 با دستور جلسه "وادی ششم و تاثیر آن روی من" به استادی مسافر محسن، نگهبانی مسافر میثم و دبیری مسافر جهان در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 07:22 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )


جلسه دهم از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در روزسه‌شنبه مورخ 97/11/16 با دستور جلسه شربتOT به استادی مسافر محمود ، نگهبانی مسافر میثم و دبیری مسافر جهان در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 9 بهمن 1397 ساعت 06:55 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )

جلسه نهم از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در روزسه‌شنبه مورخ 97/11/09 با دستور جلسه ( سم زدایی یا سم نزدایی ) به استادی دیده بان محترم آقای حکیمی، نگهبانی مسافر میثم و دبیری مسافر جهان در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 2 بهمن 1397 ساعت 06:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )

جلسه هشتم از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در روزسه‌شنبه مورخ 97/11/02 با دستور جلسه (وادی پنجم و تاثیر آن روی من) به استادی مسافر اصغر ، نگهبانی مسافر میثم ، و دبیری مسافر جهان در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه (نمایندگی دهخدا)
سه شنبه 25 دی 1397 ساعت 06:20 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )

جلسه هفتم از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در روزسه‌شنبه مورخ 97/10/25 با دستور جلسه ( ازدواج ) به استادی مسافر ابراهیم ، نگهبانی مسافر میثم ، و دبیری مسافر جهان در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه (نمایندگی دهخدا)
سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 11:57 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )

جلسه ششم از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در روزسه‌شنبه مورخ 97/10/18 با دستور جلسه ( کمک من به کنگره، کمک کنگره به من) به استادی مسافر مقداد ، نگهبانی مسافر میثم ، و دبیری مسافر جهان در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 11 دی 1397 ساعت 07:31 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )
جلسه پنجم از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در روزسه‌شنبه مورخ 97/10/11 با دستور جلسه (جهانبینی در ورزش) به استادی مسافر محمد ، نگهبانی مسافر میثم ، و دبیری مسافر اکبر در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه (نمایندگی دهخدا)
سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 06:41 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )

جلسه چهارم از دور ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در روزسه‌شنبه مورخ 97/10/04 با دستور جلسه هفته همسفر به استادی همسفر محمدرضا ، نگهبانی مسافر میثم ، و دبیری مسافر مهدی در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه(شعبه دهخدا)
سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 09:41 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

جلسه چهارم از دور پنجم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در روزسه‌شنبه مورخ 97/09/27 با دستور وادی چهارم و تاثیر آن روی من به استادی مسافر رضا ، نگهبانی مسافر میثم ، و دبیری مسافر اکبر در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه(شعبه دهخدا)
چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت 12:07 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

جلسه سوم از دور پنجم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در روزسه‌شنبه مورخ 97/09/20 با دستور بنیان کنگره60 به استادی مسافر میثم ، نگهبانی مسافر میثم ، و دبیری مسافر اکبر در ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو