گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 25 تیر 1398 ساعت 05:48 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )جلسه "ششم" از دوره "ششم" سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز سه شنبه، مورخ  98/04/25با دستور جلسه  "وادی یازدهم و تاثیر آن روی من " با استادی مسافر جواد ، نگهبانی مسافر مقداد و دبیری مسافر بهروز رأس ساعت 17آغاز به کار نمود .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 18 تیر 1398 ساعت 08:59 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )


جلسه "پنجم" از دوره "ششم" سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز سه شنبه، مورخ  98/04/18با دستور جلسه  "تخریب های شیشه و متد درمان با روش DST " با استادی کمک راهنمای محترم مسافر حمید، نگهبانی مسافر مقداد و دبیری مسافر بهروز رأس ساعت 17آغاز به کار نمود .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 11 تیر 1398 ساعت 06:13 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )جلسه "چهارم" از دوره "ششم" سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز سه شنبه، مورخ  98/04/11با دستور جلسه  "آداب معاشرت، ادب و بی ادبی، تعادل و بی تعادلی " با استادی مسافر محسن، نگهبانی مسافر مقداد و دبیری مسافر بهروز رأس ساعت 17آغاز به کار نمود .


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 4 تیر 1398 ساعت 10:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )جلسه ی سوم ازدوره ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا     در روزسه شنبه،1398/04/04 بادستورجلسه"هفته دیده بان" بااستادی  مسافرعبّاس ، نگهبانی مسافر مقداد و دبیری مسافر بهروز  رأس ساعت 17آغاز به کار نمود .

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 09:45 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )


جلسه  دوم ازدوره ششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز سه شنبه،1398/03/28  با دستور جلسه"درکنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم؟ " با استادی  مسافریاسین ، نگهبانی مسافر مقداد و دبیری مسافر بهروز  رأس ساعت 17آغاز به کار نمود .

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 08:42 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )


جلسه اولازدوره ششم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز سه شنبه، مورخ  98/03/21با دستور جلسه  "وادی دهم و تاثیر آن روی من  " با استادی  مسافر  علی، نگهبانی مسافر مقداد و دبیری  مسافر بهروز  رأس ساعت 17آغاز به کار نمود .

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 09:31 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )
جلسه چهاردهم از دوره پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز سه شنبه مورخ 98/03/14  با دستور جلسه " در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام "با استادی مسافر فرهاد، نگهبانی مسافر امیر و دبیری  مسافر پژمان  رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

 در ادامه انتخابات نگهبانی شعبه برگزار و مسافر مقداد با کسب حداکثر آرا به عنوان نگهبان این دوره برگزیده شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 07:28 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دور پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوین در روز سه شنبه مورخ 98/02/31 با دستور جلسه " وادی نهم و تاثیر آن روی من" به استادی مسافر علی، نگهبانی مسافر امیر و دبیری مسافر پژمان ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ساعت 12:21 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )


جلسه یازدهم از دور پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوین در روز سه شنبه مورخ98/02/24بادستور جلسه" جهان بینی "به استادی مسافرسیاوش،نگهبانی مسافر امیر و دبیری مسافر پژمان ساعت 17:30 آغاز به کار نمود

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 08:06 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )


جلسه دهم از دور پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوین در روز سه شنبه مورخ 98/02/17 با دستور جلسه " ظرفیت،مسئولیت(قبله گم کردن)" به استادی مسافر میثم، نگهبانی مسافر امیر و دبیری مسافر پژمان ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه (نمایندگی دهخدا)
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 09:46 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )


جلسه نهم از دور پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوین در روز سه شنبه مورخ 98/02/10 با دستور جلسه " الهام از رمضان" به استادی مسافر  امید، نگهبانی مسافر امیر و دبیری مسافر پژمان ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 ساعت 06:56 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )

جلسه هشتم از دور پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوین در روز سه شنبه مورخ 98/02/03با دستور جلسه " سیگار " به استادی مسافر حمید نگهبانی مسافر امیر و دبیری مسافر پژمان ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران روز سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 07:52 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )

جلسه هفتم از دور پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوین در روز سه شنبه مورخ 98/01/27 با دستور جلسه " وادی هشتم و تاثیر آن روی من " به استادی مسافر   رضا نگهبانی مسافر امیر و دبیری مسافر مقداد ، ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران روز سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 07:02 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )

جلسه ششم از دور پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوین در روز سه شنبه مورخ 98/01/20 با دستور جلسه " دانائی، دانائی مؤثر و سواد  " به استادی مسافر   محمد نگهبانی مسافر امیر و دبیری مسافر مقداد ، ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران روز سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 11:28 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )


جلسه پنجم از دور پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوین در روز سه شنبه مورخ 97/12/28 با دستور جلسه " چگونه از تعطیلات استفاده کنیم  " به استادی مسافر   محمود نگهبانی مسافر امیر و دبیری موقت مسافر ابوالفضل ، ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو