گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه نمایندگی دهخدا
یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 11:00 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )


جلسه ششم از دوره پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز یکشنبه مورخ98/01/25  با دستور جلسه وادی هشتم و تاثیر آن روی من  با استادی مسافربهروز، نگهبانی مسافر سبحان و دبیری  مسافر حسین  رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش تصویری جلسه خصوصی مسافران یکشنبه نمایندگی دهخدا
یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 05:58 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )جلسه پنجم از دوره پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز یکشنبه مورخ98/01/18  با دستور جلسه دانایی ،دانایی موثر، سواد با استادی مسافرابوالفضل، نگهبانی مسافر سبحان و دبیری  مسافر حسین  رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه نمایندگی دهخدا
یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 09:55 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره پنجمسری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در تاریخ 97/12/25 با دستور جلسه چگونه از تعطیلات استفاده می کنیم؟  با استادی   مسافرروح الله ،نگهبانی مسافرسبحان و دبیری مسافر حسین راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش تصویری جلسه خصوصی مسافران یکشنبه نمایندگی دهخدا
یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 06:14 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )


جلسه دوم از دوره پنجمسری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در تاریخ 97/12/12 با دستور جلسه راهنما با استادی مسافراسماعیل،نگهبانی مسافرسبحان و دبیری مسافر حسین راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه نمایندگی دهخدا
یکشنبه 5 اسفند 1397 ساعت 09:11 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

جلسه اول از دوره پنجمسری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در تاریخ 97/12/05 با دستور جلسه درختکاری با استادی مسافر عباس،نگهبانی مسافرسبحان و دبیری مسافر حسین راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه نمایندگی دهخدا
یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 10:10 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دوره چهارمسری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در تاریخ 97/11/28 با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو با استادی مسافر جهان،نگهبانی مسافرعباس و دبیری مسافر امیر راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
در ادامه انتخابات جایگاه نگهبانی برای دوره پنجم برگزار گردید

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش تصویری جلسه عمومی مسافران یکشنبه نمایندگی دهخدا
یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 06:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دوره چهارمسری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در تاریخ 97/11/21 با دستور جلسه وادی ششم و تاثیر آن روی من با استادی مسافر محسن،نگهبانی مسافرعباس و دبیری مسافر امیر راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه نمایندگی دهخدا
یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 05:55 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر حمید | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دوره چهارمسری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در تاریخ 97/11/14 با دستور جلسه OT با استادی مسافر سبحان،نگهبانی مسافرعباس و دبیری مسافر امیر راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه نمایندگی دهخدا
یکشنبه 30 دی 1397 ساعت 11:02 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )


جلسه دهم از دوره چهارمسری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در تاریخ 97/10/30با دستور جلسهوادی پنجم و تاثیر آن روی منبا استادی مسافر پژمان،نگهبانی مسافرعباس و دبیری مسافر امیر راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه نمایندگی دهخدا
یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 11:05 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

جلسه نهم از دوره چهارمسری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در تاریخ 97/10/23با دستور جلسه(ازدواج)با استادی مسافر میثم،نگهبانی مسافرعباس و دبیری مسافر امیر راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه نمایندگی دهخدا
یکشنبه 9 دی 1397 ساعت 10:28 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )

جلسه هفتم از دوره چهارمسری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در تاریخ 97/10/09با دستور جلسه"" جهان بینی در ورزش""با استادی مسافر مهیار،نگهبانی مسافرعباس و دبیری مسافر روح الله رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه(شعبه دهخدا)
یکشنبه 2 دی 1397 ساعت 09:40 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )


جلسه ششم از دوره چهارمسری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در تاریخ 97/10/02با دستور جلسه"" هفته هم سفر""با استادی مسافر حمید،نگهبانی مسافرعباس و دبیری مسافر روح الله رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش تصویری از جلسه خصوصی مسافران یکشنبه
یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 07:04 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )

گزارش تصویری ازجلسه خصوصی مسافران نمایندگی دهخدا قزوین در تاریخ 97/09/25
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران یک شنبه (شعبه دهخدا)
یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت 06:55 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مقداد | ( نظرات )

جلسه پنجم از دوره چهارمسری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در تاریخ 97/09/25با دستور جلسه""وادی چهارم و تاثیر آن روی من""با استادی مسافر امیر،نگهبانی مسافرعباس و دبیری مسافر روح الله رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه(شعبه دهخدا)
یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 10:27 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )


جلسه چهارم از دوره چهارمسری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 نمایندگی دهخدا  در تاریخ 97/09/18با دستور جلسه""بنیان کنگره60 ""با استادی مسافر مصطفی،نگهبانی مسافرعباس و دبیری مسافر روح الله رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic