گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه _ نمایندگی دهخدا
یکشنبه 18 خرداد 1399 ساعت 06:51 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )

جلسه "دهم" از دوره "هشتمسری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 

نمایندگی دهخدا ؛ روز یک شنبه مورخ  99/03/18  

با دستور جلسه :  "  چگونه در کنگره 60 قدر دانی می کنیم  "   

 با استادی   مسافر محمدنگهبانی   مسافر عباس و دبیری  مسافر کریم 

در رأس ساعت  17:00  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


گزارش جلسه مجازی روز دوشنبه
پنجشنبه 1 خرداد 1399 ساعت 10:09 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )


 جلسه لژیون مجازی با دستور جلسه" در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام ؟ "
با استادی کمک راهنمای محترم مسافر محموددر روز دو شنبه تاریخ  99/02/29
راس ساعت 19:00 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


گزارش جلسه مجازی لژیون دهم مسافران روزشنبه نمایندگی دهخدا
دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 09:31 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر مجتبی | ( نظرات )
گزارش جلسه دوم از دور سوم سری کارگاه های اموزشی مجازی مسافران لژیون دهم مجازی نمایندگی دهخدا قزوین
با دستور جلسه :  " در استحکام پایه های مالی کنگره ۶۰ من چه کرده ام ؟ 
در روز شنبه مورخ 27 /02/ 1399  ،
 با استادی مسافر محترم علی آقا و نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر مجتبی راس ساعت 19 آغاز   گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی، جلسات جهان بینی، برداشت از سی دی،


گزارش جلسه مجازی روز چهار شنبه
پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 ساعت 10:03 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )


 جلسه لژیون مجازی با دستور جلسه" هفته راهنما "
با استادی کمک راهنمای محترم مسافر اسماعیل در روز چهارشنبه مورخه 99/02/24
راس ساعت 18:00 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


گزارش جلسه مجازی روز دو شنبه
سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 09:52 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )


 جلسه لژیون مجازی با دستور جلسه" هفته راهنما "
با استادی کمک راهنمای محترم مسافر مهدی در روز دوشنبه مورخه 99/02/22
راس ساعت 18:00 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


گزارش جلسه مجازی روز دو شنبه
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 09:14 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )


 جلسه لژیون مجازی با دستور جلسه" وادی نهم و تاثیر آن روی من  "
با استادی کمک راهنما مسافر حمید در روز دوشنبه مورخه 99/02/15
راس ساعت 18:00 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


گزارش جلسه مجازی روز چهار شنبه
پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 ساعت 09:39 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )


 جلسه لژیون مجازی با دستور جلسه" جهان بینی 1 و 2   "
با استادی کمک راهنما مسافر علی اکبر در روز چهار شنبه مورخه 99/02/10
راس ساعت 18:00 برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


گزارش جلسه مجازی روز شنبه
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399 ساعت 09:45 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )


 جلسه لژیون مجازی با دستور جلسه" جهان بینی 1 و 2   "
با استادی کمک راهنما مسافر موسی در روز شنبهمورخه 99/02/06
راس ساعت 18:00 برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


گزارش جلسه مجازی روز شنبه
دوشنبه 1 اردیبهشت 1399 ساعت 09:16 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات ) جلسه لژیون مجازی با دستور جلسه" الهام از رمضان  "
با استادی کمک راهنما مسافر اسماعیلدر روز شنبه مورخه 99/01/30
راس ساعت 18:00 برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


گزارش جلسه مجازی روز چهار شنبه
پنجشنبه 28 فروردین 1399 ساعت 08:30 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )


 جلسه لژیون مجازی با دستور جلسه" وادی هشتم و تاثیر آن روی من "
با استادی کمک راهنمای محترم مسافر مهدی در روز چهار شنبه مورخه 99/01/27
راس ساعت 18:00 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،

گزارش جلسه مجازی روز دو شنبه
سه شنبه 26 فروردین 1399 ساعت 04:59 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )

 جلسه لژیون مجازی با دستور جلسه" وادی هشتم و تاثیر آن روی من "
با استادی کمک راهنمای محترم مسافر امیر در روز دو شنبه مورخه 99/01/25
راس ساعت 18:00 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


کارگاه آموزش مجازی
شنبه 23 فروردین 1399 ساعت 06:51 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات ) جلسه لژیون مجازی با دستور جلسه" وادی هشتم و تاثیر آن روی من "
با استادی کمک راهنمای محترم مسافر حمید در روز شنبه مورخه 99/01/23
راس ساعت 18:00 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


گزارش جلسه مجازی روز چهار شنبه
پنجشنبه 21 فروردین 1399 ساعت 10:28 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )

 جلسه لژیون مجازی با دستور جلسه" ظرفیت،مسولیت،قبله گم کردن"
با استادی کمک راهنمای محترم مسافر امید   در روز چهارشنبه مورخه 99/01/20
راس ساعت 18:00 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه نمایندگی دهخدا
سه شنبه 7 خرداد 1398 ساعت 07:35 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر محسن | ( نظرات )


جلسه سیزدهم از دور پنجم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دهخدا قزوین در روز سه شنبه مورخ 98/03/07 با دستور جلسه " کتاب عبور از منطه 60 درجه وتصاویر آن" به استادی مسافر عباس، نگهبانی مسافر امیر و دبیری مسافر پژمان ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: دستور جلسات هفتگی،


جلسه عمومی مسافران وهمسفران شعبه دهخدا
پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 08:05 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست مسافر روح الله | ( نظرات )

جلسه ششم  از دوره پنجم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی دهخدا در روز پنجشنبه مورخ 98/01/22  با دستور جلسه "دانایی  دانایی موثر سواد"با استادی کمک راهنمای محترم مسافر موسی نگهبانی مسافر سعید و دبیری  مسافر اصغر  رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
در ادامه جشن تولدسومین سال رهایی مسافر علی با شکوه تمام برگذار شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه، دستور جلسات هفتگی، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic